Har du någon gång haft känslan av att det döljer sig något djupare bara lite längre bort än vad du kan se? Under vattenytan, bakom skuggorna eller i utkanten av ditt synfält? Jag kunde inte förstå det heller, känslan av att allt inte var helt rätt, förrän jag blev invigen. 


Nu förstår jag bättre, ser djupare, hör det folk egentligen menar när de ljuger bakom inövade leenden. Ibland är det inte helt rätt, kanske ser jag sådant som redan har hänt, kommer att hända eller kanske kommer hända. De kallar det för "galenskap", men det är bara ett ord.
Ett ord de använder för sånt de inte förstår, men desperat vill avfärda.

Vilka är klan Malkavian?


Att säga något generellt om Malkavs barn är nästan omöjligt eftersom de kommer från så skilda bakgrunder, kulturer och erfarenheter. Till skillnad från andra klaner är det svårt att uppfatta ett generellt tema i vilka de väljer att omfamna, så klanen består av allt ifrån affärsmän, tiggare, professorer, kriminella och konstnärer. En gemensam tråd binder dock ihop klanen: det som de själva kallar insikt men som utomstående kallar för galenskap. Varje malkav ser något djupare i verkligheten än andra vampyrer eller människor. Perspektivet varierar från person till person, men alla malkaver kan emellanåt få insyn i saker som de inte borde känna till. En del kommer i form av plötsliga visioner, röster eller mystiska insikter. Allt är inte profetiskt. Lika ofta uppfattar malkaver galna feberdrömmar, andra malkavers känslor eller rent nonsens. Insikten kommer dock med ett pris. Alla malkaver ser verkligheten på ett lite annorlunda sätt än andra, som en trasig spegel. Hur det här uttrycker sig är väldigt individuellt. Vissa malkaver lider av vanföreställningar, andra är besatta av mönster ingen annan ser, perspektiv eller liknelser de försöker inordna resten av världen inom. Många lär sig hålla det under kontroll, men ju hungrigare en malkav är, desto mindre stabilt blir deras grepp om verkligheten. Andra klaner har fördomsfullt kallat dem för galna, men det är en alltför mänsklig term att applicera på klanen. Deras tillstånd är mer skrämmande och övernaturligt än mänsklig galenskap. 


Eftersom de är annorlunda har klan Malkavian alltid betraktats som en av de ”lägre” klanerna, men det här har gjorts med lika stora delar rädsla som förakt. Malkavernas insikt har setts som potentiellt användbar många gånger, i varje fall när deras blick riktas mot någon annan. Därför har klanens medlemmar ofta funnit positioner som orakel, profeter och sanningssägare. Klanen har också generellt en respekt för insikt, filosofi och kunskap, så de kultiverar ofta skarpa sinnen, när de är någorlunda i fas med verkligheten. Klanen är en av de starkaste anhängarna av Camarillan. Dels är de väl medvetna att en stabil, välfungerande struktur hindrar deras tillstånd från att förvärras och dels så vet klanen mer än någon annan att saker och ting går sönder när kaos får fritt spelrum.
Klanen har inte mycket till gemensam kultur, även om de inom Camarillan försöker kommunicera och samordna med varandra. Däremot så delar de en vag psykisk koppling som malkaverna internt kallar för ”Nätverket”. Malkaverna kan till viss del känna av sina klanfränders närvaro i Nätverket och individer som är tillräckligt gamla sägs till och med kunna kommunicera genom det. Ibland skickar Nätverket visioner, meddelanden eller känslor från andra malkaver vilket blir mer intensivt ju fler medlemmar av klanen som är i en domän.


Malkaver omfamnar helt beroende på sina individuella preferenser, men en gemensam nämnare är att varje potentiellt childe sticker ut på grund av något excentriskt drag, briljans eller insikt. En medlem av klanen anmärker sig alltid på något sätt, även före sin omfamning.

Disciplinerna

Auspex:

En malkav är i allmänhet begåvad i att se bortom det fysiska för att uppfatta det som finns dolt. Med sitt sinne som vapen kan en medlem av klanen uppfatta känslor, tankar och hemligheter som andra försöker dölja.

Dominate: Utifrån deras fokus på det mentala så är det lätt för malkaver att påtvinga sin egen vilja på andra personer. Klanen har en del tekniker för att, tillfälligt, forcera sin insikt på andra personers sinnen, medan andra ser fördelen i att bara manipulera andra personer att göra korkade saker eller ta bort minnen de inte borde ha.

Obfuscate: Då klanen inte är så fysiskt kapabel så föredrar malkaver att helt enkelt inte bli hittade när någon söker upp dem med fientliga avsikter. Det gör dem också till utmärkta spioner eftersom de kan röra sig osedda och se sådant som de annars inte skulle uppfatta.

Förbannelsen: Insikten


Alla malkaver har på något sätt en förvriden uppfattning av verkligheten som pris för sin insikt. Exakt hur det här yttrar sig varierar kraftigt mellan varje medlem av klanen. Vissa lider av vanföreställningar, tvångsbeteenden, visioner eller hallucinationer som inte går att skilja från verkligheten. Somliga menar att det finns profetiska element i malkavernas tillstånd, men svårigheten ligger i så fall i att hitta insikterna i det kaos som utgör deras sinnestillstånd.


Spelsystem:


Vid karaktärsskapandet så väljer spelaren på vilket sätt karaktärens förbannelse yttrar sig. Denna är närvarande i allt som malkaven gör, även om karaktären kan ha korta stunder av insikt eller lära sig hålla sina impulser under kontroll med åldern. Utöver det förvärras malkavernas sinnestillstånd lättare av hungern. Karaktärens tvångshandling blir aktiv när hungern är på nivå två eller högre istället för nivå tre. Tvångshandlingen ska vara relaterad till karaktärens förbannelse på något sätt och får inte vara Hunger.