Konflikthantering


I alla sociala sammanhang kan konflikter skapas och i många fall kan det vara svårt att undvika. I lajvhobbyn är det desto vanligare då det ofta kan bli personliga konflikter gällande karaktärers draman IN & OFF lajv, men också när man helt enkelt inte kommer överens. 


I go:night så strävar vi efter att ha en gemenskap fri från drama och konflikter och arbetar ständigt med att ha en öppen dialog med spelare såväl som arrangörer för att skapa en trygg och drama fri OFF kultur. Vi vet såklart att förr eller senare så kommer vi inte kunna undvika konflikter då det i mångt om mycket är omöjligt när man blandar alla typer av intressen, bakgrunder och åsikter, men vi kan i alla fall försöka! Denna sida förklarar lite mer om hur vi ser på olika typer av konflikter och hur vi som arrangörer kommer hantera drama och dispyter mellan spelare i lajvet.

Trygghetsvärdar


Det finns alltid situationer då man behöver prata med någon, och ibland kanske man inte är helt bekväm men att prata med någon arrangör. Därför har vi alltid trygghetsvärdar på plats som finns tillgängliga både IN och OFF för att vara ett stöd om man behöver prata om lajvrelaterade konflikter. Informationen som du delar med dig av till trygghetsvärdarna kommer alltid att vara anonym (om du inte själv säger att ditt namn får nämnas) och synpunkterna kan sedan i sin tur föras vidare till arrangörerna för att kunna hitta en lösning mellan de inblandade spelarna eller arrangörerna. Trygghetsvärdarna presenteras alltid på genomgångarna innan varje lajv så att alla spelare är medvetna om vilka dem är.


Bleed


Bleed behöver egentligen inte vara något negativt då många lajvare finner denna aspekten av levande rollspel som något positivt. Det handlar om att karaktärens känslor “blöder” över till dig själv eller tvärt om med dina egna känslor. Detta öppnar många fall upp möjligheter till att utforska olika känslor och sina ställningar vilket kan skapa fantastiskt spel. Men det är viktigt att komma ihåg att konflikter relaterade till saker som hände IN-game inte ska bli en konflikt OFF. Viktigaste är att man alltid tar hand om varandra och behandlar bleed med största allvar. För även om vi leker och låtsas så kan känslorna fortfarande vara väldigt äkta.

Foto: go:night

Foto: go:night

IN-drama


På grund av rollspelet som lajvet är baserat på så är drama en stor del av spelets struktur. Svikna löften, spridandet av lögner och planer för hur man skall förstöra för varandra är en del av det sociala spelet i go:night. Men detta är såklart bara på låtsas, och vi alla som deltar är medvetna om att spelet är fullt av hemska individer som vill varandra illa. Men även om detta är en stor del av spelet så skall det inte leda till att vi faktiskt blir ovänner OFF. 


Vi rekommenderar därför att man har en öppen dialog med varandra när det kommer till jobbiga situationer så som karaktärs död eller krig mellan olika grupperingar. Men i slutändan är detta ett spel om att vara ett blodsugande monster som manipulerar och skadar sin omgivning, så det kommer komma tillfällen då man inte kommer att vara överens utanför spel och då är det viktigaste att man diskuterar dispyterna tillsammans eller tar hjälp av en arrangör.


OFF-drama


Denna typen av konflikter är något vi starkt sätter oss emot, då konflikter som lämnar lajvet och fortsätter i det verkliga livet inte är något vi vill uppmuntra till i go:night


Märker vi som arrangörer (eller bli informerade av spelare) att en konflikt eskalerat på detta sättet och skadar både de inblandade såväl som andra spelare så kommer vi att hantera detta omedelbart. Vi tolererar inte att de fiktiva konflikterna skadar eller påverkar spelare negativt på något som helst sätt. Vi är en grupp av engagerade nördar som älskar denna världen och dess karaktärer, men vi får inte glömma att det är på låtsas och att inget som sägs IN-game är på riktigt.

Avstängning


Om vi märker att konflikterna inte går att lösa riskerar tyvärr den inblandade parterna att bli avstängda tillfälligt tills dess att konflikten är löst eller ytterligare information tillkommer som ändrar beslutet. Detta gäller såklart både spelare och arrangörer för om vi som arrangörer hamnar i en konflikt vi inte kan lösa så skall inte heller vi delta förens incidenten är avklarad.


Detta är någonting vi hoppas aldrig kommer att behövas, men om en konflikt visar sig vara helt ohanterbar av både spelare såväl som arrangörer kommer vi inte ha något annat val än att stänga av de inblandade spelarna eller arrangörerna som driver på konflikten.

Det skall dock poängteras att detta är en sista utväg och vi som arrangörer kommer såklart arbeta hårt för att hitta en annan lösning på konflikten som inte resulterar i en avstängning.


Saker som skulle leda till en avstängning är:


  • Rasistiska, Sexuella eller andra former av trakasserier
  • Ignorerande av våra säkerhetsregler
  • Användande av riktigt våld
  • Återupprepande fusk/ignorerandet av våra spelregler


OBS: Din karaktär kan vara ett svin men du skall inte vara det OFF! Med andra ord: Är en spelare obekväm med ditt spel skall du respektera det och anpassa ditt spel.


Om man skulle bli avstängd behöver det dock inte vara permanent. Vi kan såklart se över individuella fall efter att konflikten lagt sig och parterna är beredda att sätta sig ner för att hitta en lösning. Finner vi att konflikten är löst och båda parterna har hittat en kompromiss så är det inga problem att fortsätta i go:night så länge man lärt sig av sina misstag och inte kommer att falla tillbaka i gamla vanor. 


Det finns dock lägen då det inte kommer vara möjligt att återkomma men i sådana fall kommer det diskuteras med de inblandade individerna specifikt då den typen av omständigheter skulle vara alltför känsliga för att tas upp hur som helst. 


Vi hoppas att ni har förståelse för den community vi försöker skapa och uppskattar vårt engagemang för att se till att alla kan trivas och ha roligt när vi leker vampyr.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.