Det är förståeligt att man skulle begå misstaget att underskatta vår klan och hus dessa nätter. Det som var ett har nu blivit tre, samtidigt som Camarillan inte står lika stabilt som tidigare.


Men notera väl: klan Tremere reste sig från den mest föraktade av blodslinjer till den mäktigaste klanen inom Camarillan. Vår makt sträckte sig över domäner och in i de världar där krafter verkar som är okända och orörda av andra klaner.


Om du tror att en schism är tillräckligt för att rubba vårt hus så misstar du dig grundligt. Det som en gång fallit kan resa sig igen.

Foto: go:night

Vilka är klan Tremere?


Klan Tremere är en anomali bland de övriga klanerna. De flesta klaner kan spåra sin historia långt tillbaka och en medlem av den tredje generationen, tusentals år före de första mänskliga civilisationerna. Klan Tremere uppkom under medeltiden när ett hus av magiker stal det eviga livet från vampyrer och skapade sig själva.


Klanen var länge en av de mest hatade klanerna i Europa och betraktades som usurpatorer av de mer högt stående klanerna. Men klan Tremere mötte alla utmaningar och överlevde, för till sin hjälp hade de blodsmagi och ockulta förmågor bortom de andra klanerna. Understödd av en rigid hierarki och ett systematiskt användande av blodsband för att säkra lojalitet inom klanen så överlevde Tremere sina första, tumultartade år och kom att bli en av de stora spelarna.


När Camarillan grundades så hade klan Tremere en nyckelposition och kom snabbt att bli nödvändiga i den nattliga politiken. Varje prins kom att bli beroende av klan Tremeres ockulta förmågor och skydd för att sitta säkert mot yttre hot och mer än en gång styrdes en prins i skuggorna av klan Tremeres äldste. Andra klaner fruktade dem för deras mystiska förmågor och hemlighetsmakeri, men i fruktan fanns det en motvillig respekt och ett erkännande av klanens position. Många hävdar att under 1990-talet så var klan Tremere den mäktigaste klanen i hela Camarillan.


Detta förändrades 2008 när den andra inkvisitionen genomförde sitt första angrepp mot Wien. Länge hade staden varit klan Tremeres högkvarter och fäste för den inre cirkel som styrde alla dess medlemmar.  I anfallet dödades större delen av den inre cirkeln, vilket fick en kedjeeffekt som bröt vartenda blodsband inom klanen. Försök att återställa dem misslyckades och klan Tremere fann nu att deras blod inte längre kunde skapa ett sådant band hos vampyrer.

Utan blodsbandet som garanti för lojalitet så splittrades klanen i tre hus: hus Tremere som försöker hålla fast vid de gamla prövade metoderna och traditionerna, hus Carna som inriktar sig på frihet från blodsbandet och söker mer traditionella och paganistiska perspektiv på magi samt hus Goratrix som håller sig i skuggorna, för närvarande. Husen är enade i sitt intresse av klanens kollektiva överlevnad, men lång ifrån överens om hur de nattliga affärerna bör skötas. Med ingen lösning i sikte så vandrar de tre husen vidare i en bräcklig samexistens. Sina meningsskiljaktligheter till trots så är både hus Tremere och hus Carna stabilt bundna till Camarillan. En medlem av hus Carna är ofta mer sympatiskt inställd till anarkerna än hus Tremere, men inget av husen är intresserade av att riskera positionen inom Camarillan som klanen har byggt upp. Antalet medlemmar i anarkrörelsen är försvinnande få och är i högre grad individer med personliga skäl till att inte vara en del av husen än någon organiserad motrörelse.


De som vill räkna ut klanen dessa nätter gör dock ett misstag. Även om den är delad i syfte så besitter klan Tremere fortfarande sitt mest anmärkningsvärda övertag: tillgång till blodsmagi. Även om klanen har genomlidit bakslag de senaste åren så är de fortfarande en kraft att räkna med i nattens politik.

Disciplinerna

Auspex: För klan Tremere kommer förmågan att se bortom det fysiska som någonting naturligt. Disciplinen är ovärderlig för att observera detaljer, skilja sanning från lögn eller bevara klanens hemligheter från snokande ögon.

Blood sorcery: Klanens mest potenta vapen är utan tvivel deras tillgång till sin blodsmagi. En skicklig blodsmagiker kan driva sanning ur en annan vampyrs blod, stärka sitt eget blods kraft och även tämja luft och eld att följa dennes kommando. Eftersom disciplinens hemligheter är väl dolda så vet andra besläktade inte exakt vad en medlem av klanen kan göra.

Dominate: Emellanåt behöver lydnad påtvingas, vilket gör dominate till ett användbart verktyg. Subtila användningar som att maskera en jakt eller radera minnen från besläktade som har sett för mycket är vanliga, men även att använda ett kommando förstärkt av blodet som en maktdemonstration mot de som tvivlar på klanens kraft.

Förbannelsen: Splittringen


Som en bieffekt av attacken i Wien så klarar klan Tremeres blod inte längre att hålla blodsband. Vampyrer kan dricka blodet från en medlem av klanen utan de vanliga riskerna och även om människor kan påverkas som normalt så har ghouls blivit svårare att skapa. Detta skapar inte helt oväntat vissa problem och klanen håller den här svagheten väl dold. Skulle det komma ut att deras blod kan drickas utan risk så skulle klanens medlemmar kunna bli potentiella måltavlor för äldre vampyrer som har problem att dricka människors blod.


Spelsystem:


Blod från en medlem av klan Tremere kan inte skapa blodsband hos andra vampyrer, oavsett hur mycket som dricks. Människor kan dock bindas som normalt.