Det är förståeligt att man skulle begå misstaget att underskatta vår klan och hus dessa nätter. Det som var ett har nu blivit tre, samtidigt som Camarillan inte står lika stabilt som tidigare.


Men notera väl: klan Tremere reste sig från den mest föraktade av blodslinjer till den mäktigaste klanen inom Camarillan. Vår makt sträckte sig över domäner och in i de världar där krafter verkar som är okända och orörda av andra klaner.


Om du tror att en schism är tillräckligt för att rubba vårt hus så misstar du dig grundligt. Det som en gång fallit kan resa sig igen.

Foto: go:night

Vilka är klan Tremere?


Klan Tremere är en anomali bland de övriga klanerna. De flesta klaner kan spåra sin historia långt tillbaka och en medlem av den tredje generationen, tusentals år före de första mänskliga civilisationerna. Klan Tremere uppkom under medeltiden när ett hus av magiker stal det eviga livet från vampyrer och skapade sig själva.


Klanen var länge en av de mest hatade klanerna i Europa och betraktades som usurpatorer av de mer högt stående klanerna. Men klan Tremere mötte alla utmaningar och överlevde, för till sin hjälp hade de blodsmagi och ockulta förmågor bortom de andra klanerna. Understödd av en rigid hierarki och ett systematiskt användande av blodsband för att säkra lojalitet inom klanen så överlevde Tremere sina första, tumultartade år och kom att bli en av de stora spelarna.


När Camarillan grundades så hade klan Tremere en nyckelposition och kom snabbt att bli nödvändiga i den nattliga politiken. Varje prins kom att bli beroende av klan Tremeres ockulta förmågor och skydd för att sitta säkert mot yttre hot och mer än en gång styrdes en prins i skuggorna av klan Tremeres äldste. Andra klaner fruktade dem för deras mystiska förmågor och hemlighetsmakeri, men i fruktan fanns det en motvillig respekt och ett erkännande av klanens position. Många hävdar att under 1990-talet så var klan Tremere den mäktigaste klanen i hela Camarillan.


Detta förändrades 2008 när den andra inkvisitionen genomförde sitt första angrepp mot Wien. Länge hade staden varit klan Tremeres högkvarter och fäste för den inre cirkel som styrde alla dess medlemmar.  I anfallet dödades större delen av den inre cirkeln, vilket fick en kedjeeffekt som bröt vartenda blodsband inom klanen. Försök att återställa dem misslyckades och klan Tremere fann nu att deras blod inte längre kunde skapa ett sådant band hos vampyrer.

Utan blodsbandet som garanti för lojalitet så splittrades klanen i tre hus: hus Tremere som försöker hålla fast vid de gamla prövade metoderna och traditionerna, hus Carna som är mer positivt inställda till att både testa nya metoder, föra klanen i en mer progressiv riktning och omfamnar ett mer spirituellt perspektiv på magi samt hus Ipssisimus som avfärdar alla former av begränsningar och tvingande strukturer för att uppnå vad de ser som högre kunskap.


Både Tremere och Carna är starkt förankarade i Camarillan, även om en Carna oftast är mer sympatiskt inställda till anarkerna och mer progressivt lagda. Hus Ipssisimus, å sin sida, är huvudsakligen anarker med en och annan obunden medlem.

Tremere och Carna samexisterar i Camarillan, trots att de båda har radikalt annorlunda perspektiv på hur de tycker att klanen ska organiseras. Båda husen förstår dock att en stark position inom Camarillan är nödvändig för klanens långsiktiga överlevnad, så båda sidorna är rivaler tills dess att klanens gemensamma intressen eller position är hotad, då sluter klan Tremere leden och enas utåt. Medlemmar av Hus Ipssisimus drivs inte nödvändigtvis av samma solidaritet. Huset är kraftigt decentraliserat och dess medlemmar är sällan intresserade av att gynna vare sig Camarillan eller de andra husens restriktiva organisation. Tremere och Carna, å sin sida, betraktar sällan ens Ipssisimus som ett riktigt hus, snarare något som enstaka klanmedlemmar inom anarkrörelsen kallar sig för att framstå som mer legitima. Även mellan dessa rivaliteter så finns det en viss respekt mellan husen. Alla de tre husen inser att klanen är reducerad i moderna nätter och skulle betydligt hellre se att de andra två konverterade än att önska livet ur dem.


De som vill räkna ut klanen dessa nätter gör dock ett misstag. Även om den är delad i syfte så besitter klan Tremere fortfarande sitt mest anmärkningsvärda övertag: tillgång till blodsmagi. Även om klanen har genomlidit bakslag de senaste åren så är de fortfarande en kraft att räkna med i nattens politik.

Disciplinerna

Auspex: För klan Tremere kommer förmågan att se bortom det fysiska som någonting naturligt. Disciplinen är ovärderlig för att observera detaljer, skilja sanning från lögn eller bevara klanens hemligheter från snokande ögon.

Blood sorcery: Klanens mest potenta vapen är utan tvivel deras tillgång till sin blodsmagi. En skicklig blodsmagiker kan driva sanning ur en annan vampyrs blod, stärka sitt eget blods kraft och även tämja luft och eld att följa dennes kommando. Eftersom disciplinens hemligheter är väl dolda så vet andra besläktade inte exakt vad en medlem av klanen kan göra.

Dominate: Emellanåt behöver lydnad påtvingas, vilket gör dominate till ett användbart verktyg. Subtila användningar som att maskera en jakt eller radera minnen från besläktade som har sett för mycket är vanliga, men även att använda ett kommando förstärkt av blodet som en maktdemonstration mot de som tvivlar på klanens kraft.

Förbannelsen: Splittringen


Som en bieffekt av attacken i Wien så klarar klan Tremeres blod inte längre att hålla blodsband. Vampyrer kan dricka blodet från en medlem av klanen utan de vanliga riskerna och även om människor kan påverkas som normalt så har ghouls blivit svårare att skapa. Detta skapar inte helt oväntat vissa problem och klanen håller den här svagheten väl dold. Skulle det komma ut att deras blod kan drickas utan risk så skulle klanens medlemmar kunna bli potentiella måltavlor för äldre vampyrer som har problem att dricka människors blod.


Spelsystem:


Blod från en medlem av klan Tremere kan inte skapa blodsband hos andra vampyrer, oavsett hur mycket som dricks. Människor kan dock bindas som normalt.