Det är fascinerande tider vi lever i...


Allsmäktiga monoliter faller till aska samtidigt som gamla, bortglömda koncept reser sig från de döda.


Men så här har det alltid varit, vilket alla känner till som är väl förtrogna med sådana saker.


Allt som har rest sig måste falla, men det som en gång fallit kan resa sig igen.

Vilka är klan Hecata?


Till och med bland de besläktades opålitliga och röriga historia är Hecatas bakgrund ännu mer komplicerad än vanligt. Klanen har sitt ursprung i klan Cappadocian som fram till renässansen var en klan som utmärkte sig genom sina studier av döden och dess energier. Under renässansen lyckades dock ledaren för en av klanens blodslinjer, Augustus Giovanni, framgångsrikt organisera en kupp som ledde till att klanens grundare Cappadocius diableriserades och resten av klanen, förutom Augustus linje, jagades till utrotning. Augustus ersatte klan Cappadocius med en klan skapad till sin egen avbild: klan Giovanni. Under århundraden utmärkte sig klan Giovanni som en klan av köpmän och nekromantiker med kopplingar till organiserad brottslighet och en mängd interna traditioner som till och med andra besläktade fann motbjudande. Giovanni tillhörde ingen sekt för att bäst kunna göra affärer med alla parter, något som fungerade relativt väl eftersom klanen vid 2000-talet var kända för att vara obscent förmögna.


I samband med Gehennakrigens start råkade klan Giovanni dock ut för en mängd problem. Dels så anfölls klanens högkvarter i Venedig av en mystisk blodslinje kallad Harbinger of Skulls som ryktades vara ursprungliga medlemmar av klan Cappadocian som på något sätt överlevt. Tillsammans med missnöjda neonater och direkta opportunister lyckades de utplåna klanens översta skikt och, enligt ryktet, Augustus Giovanni själv. I samband med Andra Inkvisitionens aktiviteter drabbades också klan Giovannis finanser i Nordamerika hårt, då företag och bankkonton frystes med diverse säkerhets- och antiterrorlagar som ursäkt. Splittrade och försvagade valde de olika kvarlevorna av Cappadocius avkommor att gräva ner stridsyxan och samarbeta. I ett strikt hemligt möte som internt kallas för ”familjemiddagen” samlades inflytelserika medlemmar från både Giovanni och Harbinger of Skulls för att förhandla. De var inte de enda som kom, utan andra blodslinjer med koppling till Cappadocius anlände också, däribland de vanskapta Samedi från västindien och krigarprästinnorna från blodslinjen Lamia. Något oväntat dök en handfull medlemmar upp från den mystiska indiska blodslinjen Nagaraja, inte på grund av någon delad släktlinje, utan som ytterligare en blodslinje fokuserad på studier av dödsriket som var intresserade av säkerheten ett större antal gav. Slutresultatet blev att alla olika familjer och blodslinjer enades under ett tak: klan Hecata.


Som klan är Hecata en makaber blandning mellan en familj, en kult och ett brottssyndikat. Familj är viktig och både dödliga och ghouls jobbar ofta åt familjen långt innan de blir omfamnade. Klanens fokus på nekromanti och studier av döden är lika mycket religion som magi, så inom klanen samlas en stor mängd sekter och kulter dedikerade till en eller flera dödsgudar. Klanen är en av de mest organiserade klanerna i moderna nätter, men det är av nödvändighet. Alla Hecata vet att alternativet till samarbete är utrotning, så man sätter familjens gemensamma överlevnad först. Det finns därför en intern hierarki och kommandokedja som sträcker sig ända från den mest gröna neonat upp till klanens äldsta medlemmar i Venedig. Organisationen till trots så är det stor konkurrens internt om status, avancering eller belöningar uppifrån, som i ett brutalt företag eller brottssyndikat. Giovanni är med god marginal den vanligaste blodslinjen i Hecata och de mer ”exotiska” kusinerna i Harbinger of Skulls, Samedi, Lamia eller Nagaraja är ofta sällsyntare i domäner men har spetskompetens inom specifika områden som gör dem extremt användbara. Hecata som helhet är alltid obundna och gör affärer mellan båda sekterna. De blandar sig i regel inte i specifika konflikter som kräver att de tar sida, men har sällan problem med att utrusta båda sekterna för att slåss mot varandra. Deras kontroll över dödsriket, en förmåga ingen annan har, ger dem ett praktiskt monopol på att manipulera odöda, spöken och deras hemligheter.De övriga klanerna har svårt att placera Hecata. Klanens interna historia är inte allmän kännedom och många har svårt att förstå om de fortfarande är klan Giovanni eller någonting ”nytt”. Hecata, i sin tur, utnyttjar ofta den här osäkerheten för att sätta sig själva i en bättre position och gynna sina gemensamma mål. Som obundna är alla andra sekter och klaner potentiella fiender, och en fiende som inte vet vem du är innebär en fiende som lättare kan sättas ur balans.

Disciplinerna

Auspex: Hecata finner en användning i att se bortom det fysiska, både för att försäkra sig om att hemligheterna klanen sitter på är säkra, men också för att få förståelse om subtila skiftningar i andras själar. De klanmedlemmar som förhandlar med andra sekter finner disciplinen väldigt användbar för att förutse och skärskåda potentiella allierade eller fiender.

Fortitude: Då klanen ofta hanterar våldsamma element, både bland sina mänskliga kontakter och i dödsriket, har de nytta av förmågan att ta emot stora mängder stryk. Klanen är skicklig på att resa sig upp från motgångar och gå vidare.

Necromancy: Hecatas signaturförmåga. Likt blodsmagi som praktiseras av andra klaner är det en komplex disciplin med aktiva och rituella förmågor, men mer religiös till sin natur. Kraften låter en Hecata manipulera både de avlidnas själar och mer påtagliga krafter associerade med död och förruttnelse.

Förbannelsen: Döden kyss


Alla besläktade framkallar en känsla av eufori och njutning när de biter en människa, något som generellt kallas för ”kyssen”. Det är ett användbart verktyg för att se till att byten inte skriker, slåss eller minns särskilt mycket av händelsen. Bettet från en Hecata, däremot, har motsatt effekt. Istället för njutning orsakar bettet intensiv smärta, till och med mer än vad bettet i vanliga fall skulle ha orsakat. Offret skriker i regel som en stucken gris, kämpar emot och svagare offer har till och med vid tillfällen avlidit enbart av chocken smärtan orsakar. Hecatas förmåga att jaga socialt är kraftigt nedsatt och de flesta prioriterar att dricka blod indirekt eller jaga offer som inte kan göra motstånd eller skrika alltför högt.


Spelsystem:

Slag för maskeradbrott under jakt får +1 så länge karaktären drar blod genom att bita offret. En Hecata kan inte ha några poäng i bakgrunden Herd eller välja någon av jaktpreferenserna Consensualist, Osiris, Scene queen eller Siren.